Tage och söner

Närhet och mångfald

Tage & Söners uppdrag sträcker sig från tillbyggnader av befintliga lokaler till omfattande totalentreprenader vid stora nybyggnadsprojekt. Vi bygger kvalitet åt industri, offentlig verksamhet, handel och bostadsbolag. 

Våra kunder finns inom en mängd skiftande verksamhetsområden. På Tage & Söner är vi alltid nära våra kunder, både geografiskt och genom hela byggprocessen.

Lokalt förankrade

Vi arbetar med den entreprenadform som passar våra kunder bäst, beroende på behoven som följer med respektive uppdrag. Totalentreprenad, utförandeentreprenad eller samverkansentreprenad, så kallad partnering. Vi är erfarna inom alla förekommande former.

Oavsett vem som ger oss uppdraget behåller vi vårt fokus på nära samarbete med beställaren. Genom vår starka lokala förankring med flera kontor är vi alltid nära våra kunder och våra arbetsplatser.

NYA PROJEKT

Halmstad
Nyproduktion av parkeringshus med fem våningar i centrala Halmstad.
Varberg
Nyproduktion av 224 lägenheter med två underjordiska garage.
Jönköping
Hus 10 (K) omfattar nybyggnad för Servicecenter, tentamensalar och administrativa lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 i Jönköping
Senaste nytt till din e-post