Tage och söner

Vi bygger bort växtvärken


 

Ombyggnader, tillbyggnader och renoveringar i liten eller stor skala är något Tage & Söner har stor erfarenhet av. Många av våra uppdrag fortsätter över lång tid och när våra kunders verksamheter förnyas ser vi till att lokalerna anpassas till de nya behoven.

Att modernisera och förnya fastigheter och lokaler är en viktig del av verksamhetsutvecklingen. I detta arbete är närheten till våra kunder och förståelsen för deras behov centralt för oss på Tage & Söner.

Ansvar för uppdragen

Vi är stolta över att så många litar på oss i förnyelsearbetet av deras lokaler. Såväl försäkringsbolag som industrier och bostadsbolag anlitar oss åter-kommande för skadereparationer, anpassning av maskinhallar, utbyggen av lagerlokaler, modernisering av butiker och upprustning av bostäder.

Vi har resurserna för att utföra uppdragen med goda resultat.

När specialkompetens krävs har Tage & Söner långvariga samarbeten med pålitliga konsulter och underentreprenörer. Och vi tar alltid huvudansvaret gentemot kunden. 

NYA PROJEKT

Halmstad
Nyproduktion av parkeringshus med fem våningar i centrala Halmstad.
Varberg
Nyproduktion av 224 lägenheter med två underjordiska garage.
Jönköping
Hus 10 (K) omfattar nybyggnad för Servicecenter, tentamensalar och administrativa lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 i Jönköping
Senaste nytt till din e-post