Tage och söner

Människan i centrum

För offentliga uppdragsgivare inom kommun, stat och landsting, har Tage & Söner utfört en lång rad avancerade byggprojekt. Bland dessa verksamheter finns skola, omsorg, äldreboenden, kultur och idrott.

Var och ett av dessa områden kräver stor lyhördhet och nära samarbeten med uppdragsgivare och användare av lokalerna. Gemensamt för dem är att människorna är i centrum, vilket gör tillgänglighet, inomhusmiljö och anpassning extra viktiga.

Skola

Peder Skrivares gymnasium VarbergI samtliga kommuner där Tage & Söner är verk- samma har vi arbetat med skolor. Från daghem och förskola, via grundskola och gymnasier, till högskolor. Vi bygger om, bygger nytt och 
bygger till.

Och genom åren har vi fått viktiga insikter i vad som behövs i skolmiljöer för att kunskap, utveck- ling och motivation ska blomstra. Funktion och inspiration förenas i våra skolbyggen.

Äldreboende

God livskvalitet och bra boendemiljö borde vara en självklarhet för dem som arbetat ett helt liv. När kroppen inte längre är lika stark och man behöver ett boende som är anpassat efter de egna behoven är omsorgen om detaljerna viktig.

Det har vi på Tage & Söner tagit fasta på när vi byggt servicehus och bostäder för äldre. I nära samarbete med uppdragsgivaren skapar vi trygga hem med den boendes behov i centrum.

Vård

Att bygga lokaler där sjukvård skall bedrivas är ett ansvarsfullt uppdrag. Många aspekter måste vägas in för att skapa så bra förutsättningar för god vård som möjligt.

Mottagningsrum, väntrum, akutsjukvård, behandlingssalar och andra utrymmen behöver alla sina olika detaljutformningar.  På Tage & Söner har vi den kompetensen och tar ansvaret för att uppfylla dessa behov.

NYA PROJEKT

Halmstad
Nyproduktion av parkeringshus med fem våningar i centrala Halmstad.
Varberg
Nyproduktion av 224 lägenheter med två underjordiska garage.
Jönköping
Hus 10 (K) omfattar nybyggnad för Servicecenter, tentamensalar och administrativa lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 i Jönköping
Senaste nytt till din e-post