Tage och söner

Boende med robust trivsel


 

Genom åren har Tage & Söner skapat många bostäder med hög kvalitet och trivsel, både på uppdrag från externa beställare och i egen regi.

Vi har utvecklat ett sammanhållet bostadsbyggande som ger boende med bekvämlighet och trivsel. De flesta av våra bostäder finns i flerbostadshus och vi förvaltar också egna fastigheter i Halmstad, Varberg och Smålandsstenar.

Erfarenhet på hemmaplan

Vår långa erfarenhet har gett oss viktiga kunskaper i hur man effektivt bygger bostadshus där både hantverksskicklighet och attraktiva boendemiljöer har sina givna platser. Både i våra egenförvaltade fastigheter och i uppdrag från privata och kommunala bostadsbolag förenar vi smarta lösningar med hemkänsla för de boende.

Genom att förvalta och utveckla våra egna fastigheter vet vi också vilka krav som måste uppfyllas i de uppdrag vi utför åt andra. Tage & Söner arbetar alltid för hållbara boenden och tar långsiktigt ansvar. 

NYA PROJEKT

Halmstad
Nyproduktion av parkeringshus med fem våningar i centrala Halmstad.
Varberg
Nyproduktion av 224 lägenheter med två underjordiska garage.
Jönköping
Hus 10 (K) omfattar nybyggnad för Servicecenter, tentamensalar och administrativa lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 i Jönköping
Senaste nytt till din e-post