Tage och söner

Vi lägger grunden

Med våra egna resurser i form av maskiner och personal kan Tage & Söner ta på sig ansvaret för markentreprenader i samband med våra byggnationer. Vi lägger grunden för ett lyckat projekt redan från start.

Vi har även möjlighet att utföra mark- och anläggningsentreprenader för externa kunder och entreprenörer.

I de fall vi tar in underentreprenörer till hjälp i våra entreprenader tar vi alltid huvudansvaret gentemot kunden. På så vis kan våra uppdragsgivare vara säkra på att Tage & Söners höga kvalitet aldrig äventyras.
 

Kontaktperson Småland:  Torbjörn Säleby     
Telefon: 070 319 25 34

 

Kontaktperson Halmstad: Niklas Bengtsson
Telefon: 070 912 49 46 

 

Kontaktperson Varberg:   Tore Jarhult        
Telefon: 070 319 25 92

 

NYA PROJEKT

Halmstad
Nyproduktion av parkeringshus med fem våningar i centrala Halmstad.
Varberg
Nyproduktion av 224 lägenheter med två underjordiska garage.
Jönköping
Hus 10 (K) omfattar nybyggnad för Servicecenter, tentamensalar och administrativa lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 i Jönköping
Senaste nytt till din e-post