Tage och söner

Möjligheter för utveckling


Tage & Söner är en familjeägd företagsgrupp med verksamhet inom byggentreprenad, byggservice och fastighetsförvaltning.

Vi har en stark och lokal förankring i västra Sverige. Vi har för närvarande kontor i Smålandsstenar, Värnamo, Halmstad, Varberg, Borås, Jönköping och Göteborg. Vår framgång bygger på ett starkt engagemang och yrkesskickliga medarbetare.

Tage & Söner startade sin verksamhet 1959 och har idag i koncernen totalt omkring 280 medarbetare. Vi har den samlade kompetens, de resurser och den erfarenhet som krävs för att bygga handfast verklighet utifrån behov, idéer och drömmar. Vi tar ett personligt och nära ansvar för våra uppdrag. 

Kompetens, kvalitet, effektivitet och närhet.

Tage & Söner är ett stabilt, väl etablerat byggföretag med ett starkt varumärke. Arbetsformerna är enkla och beslutsvägarna korta. Vi har det mindre företagets fördelar, men kraftfulla resurser och stor erfarenhet, när det gäller att genomföra omfattande och komplexa projekt, med höga krav på kvalitet, ekonomi och effektivitet.

Vår ambition och vår bästa reklam är nöjda kunder. Detta uppnår vi genom kompetent, engagerad och delaktig personal.

Våra kunder utgörs huvudsakligen av stat, landsting, kommuner, företag och industri.

NYA PROJEKT

Halmstad
Nyproduktion av parkeringshus med fem våningar i centrala Halmstad.
Varberg
Nyproduktion av 224 lägenheter med två underjordiska garage.
Jönköping
Hus 10 (K) omfattar nybyggnad för Servicecenter, tentamensalar och administrativa lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 i Jönköping
Senaste nytt till din e-post