Tage och söner

Mer än byggrörelse

Tage & Söner Förvaltnings AB är moderbolag i företagsgruppen. Verksamheten består av en byggnadsrörelse och fastighetsförvaltning samt en industrirörelse.

Vårt verksamhetsområde är västra Sverige, med tyngdpunkten i västra Småland och Halland. Vi har kontor i Smålandsstenar, Värnamo, Jönköping, Halmstad, Varberg, Borås och Göteborg.

Följande aktiebolag ingår i företagsgruppen

Byggnadsrörelsen

  • Tage & Söner Byggnads AB
  • Tage & Söner i Varberg AB
  • Tage & Söner Industrientreprenad AB
  • Hylte Svets AB
  • ITSEL AB

Fastighetsförvaltning

  • Bostads AB Nissan

Industrirörelsen

  • KEBA Sweden AB

NYA PROJEKT

Halmstad
Nyproduktion av parkeringshus med fem våningar i centrala Halmstad.
Varberg
Nyproduktion av 224 lägenheter med två underjordiska garage.
Jönköping
Hus 10 (K) omfattar nybyggnad för Servicecenter, tentamensalar och administrativa lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 i Jönköping
Senaste nytt till din e-post