Tage och söner

EKEN sammanfattar vår strategi

Tage & Söner skall, på vår marknad, vara det ledande lokala byggföretaget, som genom en kostnadseffektiv och kundorienterad byggprocess tillfredsställer våra kunders behov och förväntningar.

I Tage & Söner förenas det stora byggföretagets kompetens och resurser med det lokala företagets smidighet och nära samverkan med dig som kund. Det bästa ur två världar, som vi ser det.

Engagemang. Att varje medarbetare är engagerad och känner ansvar i sin egen arbetsinsats är grundläggande för vår verksamhet och våra kundrelationer. Vi har väl etablerade nätverk och de resurser som krävs för att samordna och styra alla olika typer av byggprojekt. Tillsammans bygger vi förtroende.

Kompetens. Vi erbjuder ett arbetssätt som präglas av helhetssyn och gediget entreprenörskap. Vi har erfarenhet av stora och komplexa byggprojekt. Vår kompetens är våra kunders tillgång i de uppdrag vi utför.

Effektivitet. Rationellt byggande med god planering och styrning genom företagets alla led är förutsättningar för en effektiv byggprocess. Därmed kan kostnaderna också hållas nere och våra uppdrag bli klara på utsatt tid.

Närhet. För oss handlar närhet om geografi, sammanhållning och tillgänglighet. Våra kontor har kännedom om den lokala marknaden. Det ger oss större möjlighet att förstå och sätta oss in i de specifika förutsättningarna. Våra arbetsteam är nära sammansvetsade. Det är alltid lätt
att nå oss.

Med dessa riktlinjer och ambitioner sätter vi ribban högt. Med över 50 år som växande byggföretag vet vi att alla delar är lika viktiga för framgång och förtroende bland våra kunder.

Läs mer om EKEN som ledord och ambition i vårt arbete

NYA PROJEKT

Halmstad
Nyproduktion av parkeringshus med fem våningar i centrala Halmstad.
Varberg
Nyproduktion av 224 lägenheter med två underjordiska garage.
Jönköping
Hus 10 (K) omfattar nybyggnad för Servicecenter, tentamensalar och administrativa lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 i Jönköping
Senaste nytt till din e-post