Tage och söner

Starka rötter, många förgreningar

Tage & Söner har ända sedan starten 1959 siktat högt i vår målsättning.
De krav som vi ställer på oss själva är krav som våra kunder har rätt att
ställa på oss.

Som hjälpmedel i vårt arbete har vi sammanställt EKEN, där Engegemang, Kompetens, Effektivitet och Närhet utgör stammen.

Liksom eken hämtar näring ur jorden där den står har vi rötterna fast förankrade i våra grundvärderingar. På så sätt kan våra olika verksamhets-grenar växa. Vi hämtar näring i dessa fyra grundvärderingar som utgör EKEN.

Engagemang

 • Vi bygger och skapar förtroende
 • Vi ger klara besked och håller vad vi lovar
 • Vi tar alla ansvar
 • Vi är lyhörda, flexibla och löser det

"Det är engagemanget som gör skillnad"

Kompetens

 • Vi är skickliga
 • Vi drivs av utmaningar
 • Vi är nytänkande
 • Vi löser helheten
 • Vi delar med oss

"Vi vet vad vi gör"

Effektivitet 

 • Vi planerar och gör rätt från början
 • Vi klarar snabba ryck
 • Vi har korta beslutsvägar
 • Ordning och reda
 • Vi är kostnadseffektiva
 • Vi ger och tar information

"Mitt agerande bidrar till vår lönsamhet"

Närhet

 • Vi är alltid tillgängliga
 • Vi är lojala
 • Vi är ett team och ställer upp för varandra
 • Vi är jordnära och ärliga
 • Vi bygger relationer

"Vi bryr oss"

NYA PROJEKT

Halmstad
Nyproduktion av parkeringshus med fem våningar i centrala Halmstad.
Varberg
Nyproduktion av 224 lägenheter med två underjordiska garage.
Jönköping
Hus 10 (K) omfattar nybyggnad för Servicecenter, tentamensalar och administrativa lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 i Jönköping
Senaste nytt till din e-post