Tage och söner

Tage & Söner diplomerat enligt POVEL

Tage & Söner arbetar enligt verksamhetsledningssystemet POVEL
4 november 2015

POVEL är ett branschanpassat verktyg för
verksamhetsutveckling och kvalitetssäkring i enlighet med de krav som ställs i ISO 14001, ISO 9001 och AFS 2001:1.

Härmed ökar vi ytterligare tryggheten för våra kunder genom att tydligare säkerställa styrning och kvalitet i alla våra projekt. Tillsammans med våra övriga riktlinjer och interna policys innebär POVEL att Tage & Söner på ett heltäckande vis tar ansvar i varje led av arbetsprocessen.

NYA PROJEKT

Halmstad
Nyproduktion av parkeringshus med fem våningar i centrala Halmstad.
Varberg
Nyproduktion av 224 lägenheter med två underjordiska garage.
Jönköping
Hus 10 (K) omfattar nybyggnad för Servicecenter, tentamensalar och administrativa lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 i Jönköping
Senaste nytt till din e-post