Tage och söner

Vårt ledningssystemTage & Söners verksamhetsledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö heter POVEL. Systemet används för att leda och styra aktiviteter och för att säkerställa att vi uppfyller de krav som ställs på oss.

POVEL är byggindustrins verktyg för verksamhetsutveckling och bygger på kraven som finns i ISO 14001, ISO 9001, AFS 2001:1 och ISO 45001. Ett branschanpassat ledningssystem för företag i byggbranschen.

Ledningssystemet är ett stöd för att införa och upprätthålla effektiva processer samt för att leda, styra och förbättra företagets verksamhet.

Ledningssystemet innefattar även de personer och den kompetens som människorna i organisationen besitter samt den materiel, de beslutsvägar och de val som människor i organisationen gör.

Vårt övergripande arbete bygger på engagemanget i vår organisation att alltid utföra kunduppdrag som motsvarar vår omgivnings- och våra kunders förväntningar.

NYA PROJEKT

Halmstad
Nyproduktion av parkeringshus med fem våningar i centrala Halmstad.
Varberg
Nyproduktion av 224 lägenheter med två underjordiska garage.
Jönköping
Hus 10 (K) omfattar nybyggnad för Servicecenter, tentamensalar och administrativa lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 i Jönköping
Senaste nytt till din e-post