Tage och söner

LedningVerksamheten i företagsgruppen Tage & Söner hålls samman genom en gemensam ledning, gemensamma funktioner och gemensamma arbetssätt.

Verksamhetsstyrning är de åtgärder som ledningen på olika nivåer i företaget vidtar för att uppnå ett visst resultat. Ledningen utövas av en verkställande direktör VD.

Den verkställande direktören ansvarar för den löpande förvaltningen samt kontrollen av koncernens verksamhet.

NYA PROJEKT

Halmstad
Nyproduktion av parkeringshus med fem våningar i centrala Halmstad.
Varberg
Nyproduktion av 224 lägenheter med två underjordiska garage.
Jönköping
Hus 10 (K) omfattar nybyggnad för Servicecenter, tentamensalar och administrativa lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 i Jönköping
Senaste nytt till din e-post