Tage och söner

ResurserFöretaget ska säkerställa att de resurser som behövs finns tillgängliga för att utföra arbetet på ett sådant sätt att kundernas krav blir tillfredsställda och för att vidmakthålla och förbättra sitt verksamhetsledningssystem.

Resurser är inte enbart den personal som behövs utan också ekonomiska medel, kompetenser, lokaler, utrustning etc.

NYA PROJEKT

Halmstad
Nyproduktion av parkeringshus med fem våningar i centrala Halmstad.
Varberg
Nyproduktion av 224 lägenheter med två underjordiska garage.
Jönköping
Hus 10 (K) omfattar nybyggnad för Servicecenter, tentamensalar och administrativa lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 i Jönköping
Senaste nytt till din e-post