Tage och söner

GenomförandeProduktion skall ske under planerade och styrda förhållanden. Det innebär att alla processer skall förberedas, planeras, övervakas och styras så att produkten uppfyller specifikationerna.

Beredningen syftar till att säkerställa så goda förutsättningar för tillverkning som möjligt. Gentemot våra kunder svarar företaget även för de inköpta produkter och tjänster som ingår i leveranserna.

Det är alltså av stor betydelse att inköpsverksamheten styrs och samordnas så att leverantörer och inköpta produkter motsvarar våra gemensamma krav. 

NYA PROJEKT

Halmstad
Nyproduktion av parkeringshus med fem våningar i centrala Halmstad.
Varberg
Nyproduktion av 224 lägenheter med två underjordiska garage.
Jönköping
Hus 10 (K) omfattar nybyggnad för Servicecenter, tentamensalar och administrativa lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 i Jönköping
Senaste nytt till din e-post