Tage och söner

Mätning, analys och förbättringStändiga förbättringar har stor betydelse för verksamhetens utveckling. Att hela tiden arbeta med att förebygga fel och brister i verksamheten är viktigt i relationen till kunden.

För all utrustning som används för att visa att produkter överensstämmer med fastlagda krav ska det säkerställas att de ger ett korrekt resultat. Utrustningen ska användas och hanteras på ett sätt som säkerställer att dess mätnoggrannhet är känd och kan hållas.

Ständig förbättring innebär att man regelbundet vidtar åtgärder för att införa överenskomna lösningar som ska vara till nytta.

Genom att identifiera möjligheter att förbättra, analysera och motivera, ta reda på om erforderliga resurser är tillgängliga, besluta och genomföra förbättringen samt följa upp och bedöma resultatet.

NYA PROJEKT

Halmstad
Nyproduktion av parkeringshus med fem våningar i centrala Halmstad.
Varberg
Nyproduktion av 224 lägenheter med två underjordiska garage.
Jönköping
Hus 10 (K) omfattar nybyggnad för Servicecenter, tentamensalar och administrativa lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 i Jönköping
Senaste nytt till din e-post