Tage och söner

Miljöarbete - Syfte och målMiljöarbetet är en viktig del i företagets arbete. Samhälle, kunder och medarbetare ställer ökade krav på att företagen hanterar miljöfrågor på ett riktigt sätt.

Syftet med miljöarbetet är att kunna ta ett aktivare ansvar både som företag och enskild medarbetare på miljöområdet. Detta skall i sin tur leda till att vi långsiktigt förbättrar konkurrensförmågan och lönsamheten.

Se vår policy för miljön

NYA PROJEKT

Halmstad
Nyproduktion av parkeringshus med fem våningar i centrala Halmstad.
Varberg
Nyproduktion av 224 lägenheter med två underjordiska garage.
Jönköping
Hus 10 (K) omfattar nybyggnad för Servicecenter, tentamensalar och administrativa lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 i Jönköping
Senaste nytt till din e-post