Tage och söner

ArbetsmiljöarbeteVårt företags mål och syfte i arbetsmiljöarbetet uttrycks i vår arbetsmiljöpolicy. Vi har med utgångspunkt från de arbetsskaderisker, fysiska och psykosociala, som finns i arbetet vidtagit åtgärder som minimerar dessa.

Specifika arbetsmiljöinstruktioner upprättas för respektive arbetsplats. Vi skall leva upp till de krav som regleras i föreskriften om det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Alla anställda har ett ansvar för att efterleva de krav som finns i policys, föreskrifter och i regelverk.

Se vår policy för vårt miljöarbete

NYA PROJEKT

Halmstad
Nyproduktion av parkeringshus med fem våningar i centrala Halmstad.
Varberg
Nyproduktion av 224 lägenheter med två underjordiska garage.
Jönköping
Hus 10 (K) omfattar nybyggnad för Servicecenter, tentamensalar och administrativa lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 i Jönköping
Senaste nytt till din e-post