Tage och söner

Vår kvalitetspolicyTage & Söner skall i samverkan och på effektivt sätt utföra byggentreprenader med rätt kvalitet till våra kunder.

Konkret innebär policyn att:

  • kundtillfredsställelse uppnås.
  • kvalitetsnivån är "rätt" dvs. den som kunden efterfrågar.
  • våra uppdrag ska utföras i samverkan och dialog med kunder, projektörer, leverantörer och underentreprenörer.
  • ansvar för krav och kvalitet i våra produkter och tjänster tydligt tas i vår organisation och omfattar alla affärsområden, stödfunktioner och ledning.
  • varje medarbetare är engagerad och känner ansvar i sin egen arbetsinsats.
  • ständig och systematisk förbättring sker inom organisationen.

NYA PROJEKT

Halmstad
Nyproduktion av parkeringshus med fem våningar i centrala Halmstad.
Varberg
Nyproduktion av 224 lägenheter med två underjordiska garage.
Jönköping
Hus 10 (K) omfattar nybyggnad för Servicecenter, tentamensalar och administrativa lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 i Jönköping
Senaste nytt till din e-post