Tage och söner

Vår miljöpolicyI vårt miljöarbete skall vi ta vara på resurser och skapa byggnader som människor mår bra av att bygga och vistas i.

Konkret innebär policyn:

  • Vi har ett gemensamt ansvarar för att minska vår miljöpåverkan och att lagar, föreskrifter, normer samt övriga krav som ställs på oss efterlevs.
  • Optimera vår resursförbrukning.
  • Producera byggnader och tjänster med hänsyn till människor och miljö. Vi strävar efter att de material och metoder vi använder är bra för både människor och miljö.
  • Hålla hög kompetens inom miljöområdet och förlöpande utbilda medarbetarna
  • Arbeta aktivt med ständiga förbättringar av miljöarbetet. Vi bygger med ambitionen att det vi producerar hela tiden skall bli bättre ur miljösynpunkt.

NYA PROJEKT

Halmstad
Nyproduktion av parkeringshus med fem våningar i centrala Halmstad.
Varberg
Nyproduktion av 224 lägenheter med två underjordiska garage.
Jönköping
Hus 10 (K) omfattar nybyggnad för Servicecenter, tentamensalar och administrativa lokaler för Jönköping University inom Kv. Högskolan 1 i Jönköping
Senaste nytt till din e-post