Tage och söner

Skårsskolan

Skårsskolan växer med uppgiften

Skårsskolan i Göteborg är en populär skola med elever från förskoleklass till årskurs fem. Ett växande elevunderlag har gjort att skolan behöver renoveras och byggas till, ett uppdrag Tage & Söner fått av Göteborgs Stad. Sammanlagt 4000 kvm ska byggas om och till.

I tre etapper och under två års tid kommer vi att anpassa Skårsskolan för deras nya behov.

Upprustning i tre etapper

En ny byggnad som ska innehålla tillagningskök, matsal, slöjdsalar och undervisningslokaler ska byggas. Detta kommer att bli Hus E och vara ett lågenergihus, som genom en passage på plan två förbinds med det befintliga Hus A.

Hus A kommer i sin tur att byggas om för att bättre passa nya verksamheter och få förbättrad arbetsmiljö. Nya personalutrymmen och en ny ventilationsanläggning är viktiga förbättringar.

Skolans utemiljö görs mer tillgänglig genom att vi nivåjusterar de sluttande ytorna med hjälp av murar. Uteförråd och återvinningshus ska också byggas på skolområdet.

I en sista etapp bygger vi en ny gymnastiksal med moderna lokaler och allt som krävs för en varierande och inspirerande idrottsundervisning.

Skårsskolans nya och ombyggda lokaler ska stå klara i juni 2014.
 

Kontaktperson:
Mattias Kågeby

Tillbaka Skriv ut

FAKTA

ORT:
Göteborg
BESTÄLLARE:
Göteborgs Stad
ENTREPRENADFORM:
Generalentreprenad
BRUTTOAREA BTA:
ca 4000
TAGE & SÖNER BYGGARBETSPLATS:
Skårsskolan
Skårsskolan, Snöskategatan 2
412 70 Göteborg
GPS (WGS84):
N 57° 41,392'
E 12° 0,472'
Bilder Karta Filer
Inga filer uppladdade.