Tage och söner

Sobacken

Denna entreprenaden avser uppförandet av ett nytt avloppsreningsverk (ARV) på Sobacken. Tage och Söner ska utföra byggnadsarbetena åt Veolia Water Technologies AB. Det kommer bl.a. omfatta byggnadet och avloppsbassänger i både platsgjuten och prefabricerad betong. Reningsverket ska ersätta Gässlösa avloppsreningsverk som ligger centralt i Borås. Bygget kommer påbörjas under våren 2016.

Projektet är en del av Energi- och MiljöcenterTM (EMC) och omfattar ett nytt kraftvärmeverk, avloppsreningsverk samt tillbyggnad och anpassning av befintligt biogasanläggning. Anläggningarna ska byggas i anslutning till existerande avfallsanläggning som ligger på området Sobacken ca 7 km söder om Borås stad. I projekt EMC ingår även alla markarbeten, överföringsledningar av spillvatten, dricksvatten och fjärrvärme samt all byggnation i projektet. Totalt består EMC av ca 25 olika entreprenader. 

Planerad byggtid:
2016-03-07 t.o.m 2018-04-20

Arbetschef:
Stefan Andersson

Arbetsledare:

Tillbaka Skriv ut

FAKTA

KATEGORI:
Industrilokaler
ORT:
Borås
BESTÄLLARE:
Borås Energi och Miljö AB
ENTREPRENADFORM:
Delad totaltentreprenad
BRUTTOAREA BTA:
0
GPS (WGS84):
N 57° 39,107'
E 12° 55,092'
Bilder Karta Filer
Inga filer uppladdade.