Tage och söner

Rosendalsskolan

Efter att ha byggt Annedalsskolan i ett partneringprojekt för Göteborgs Stad har man återigen valt att samarbeta med Tage & Söner i ett stort partneringprojekt.

Denna gången är det Rosendalsskolan som ska genomgå en totalförvandling.

Skolan byggdes 1958, den består av fyra låga byggnader som omger skolgården. Den södra längan är av trä övriga fasader är av rött tegel. Idag inrymmer skolan F-6 verksamhet för 460 elever, men skall byggas om för att anpassas till en F-6 skola för 550 elever i enlighet med stadens ramprogram.

I stora drag innebär detta att bef gymnastikbyggnad med påbyggnad samt del av A-huset rivs för att ge utrymme för en ny bredare huskropp i tre plan innehållande gymnastiksal, tillagningskök, matsal och lärosalar. Vinkeln mellan hus A och hus B kommer att få en ny tillgänglig entré i nära anslutning till busshållplatsen.

Planerad byggtid:
2016-05-02 t.o.m 2018-03-31

Arbetschef:
Mathias Irvemo

Arbetsledare:
Magnus Svensson

Tillbaka Skriv ut

FAKTA

ORT:
Göteborg
BESTÄLLARE:
Götegorgs Stad
ENTREPRENADFORM:
Totalentreprenad
BRUTTOAREA BTA:
5000
TAGE & SÖNER BYGGARBETSPLATS:
Rosendalsskolan
Sörensens gata 2
416 79 Göteborg
GPS (WGS84):
N 57° 42,277'
E 12° 3,251'
Bilder Karta Filer
Inga filer uppladdade.