Tage och söner

Statsbioblioteket Halmstad

Arkitektoniska visioner förverkligades

Byggandet av det nya biblioteket i Halmstad är en av de mest inspirerande utmaningarna Tage & Söner fått förtroendet att ställas inför. De arkitektoniska visionerna är innovativa och vi har fått använda oss av all vår erfarenhet och kunskap för att göra biblioteket rättvisa.

Därför är det tillfredsställande att kunna konstatera att våra ansträngningar resulterat i ett unikt, modernt och prisbelönt bibliotek.

Ljus och rymd ger rogivande miljöer

Biblioteket är uppbyggt av två betongplan med ett inskjutet balkongdäck emellan. Kring ett kastanjeträd är ett genomgående atrium etablerat. Byggnaden är uppförd utan fasta skiljeväggar, allt för att kunna skapa den eftersökta känslan av mjuka övergångar i biblioteket samt låta det naturliga ljuset prägla lokalerna.

Fasaden är genomgående gjord i stora glaspartier, vilka samspelar med den ljusa interiören och de stora öppna ytorna i biblioteket. Delar av byggnaden skjuter ut över Nissan och närheten till vattnet förstärker känslan av en glidande övergång mellan byggnad och omgivande natur.

Rum för koncentration och avkoppling

Det centralt placerade biblioteket är en självklar samlingspunkt och ett riktmärke i staden. De stora ytorna och den mjukt konkava utformningen av fasaderna skapar tillsammans med Nissans flödande vatten, parkmiljön och de omslutande träden en behaglig stämning.

Här kan man studera inför tentamen, slå sig ner med en bok ur hyllorna eller dra sig undan med senaste numret av favorittidskriften.

Biblioteket i Halmstad inrymmer också kafé, nyhetsrum, sagorum och föreläsningssalar.

Kontaktperson:
Per Haskel

Tillbaka Skriv ut

FAKTA

ORT:
Halmstad
BESTÄLLARE:
Halmstad kommun
ENTREPRENADFORM:
Delad entreprenad
BRUTTOAREA BTA:
8100m²
GPS (WGS84):
N 56° 40,520'
E 12° 51,717'
Bilder Karta Filer
Inga filer uppladdade.