Tage och söner

Sunnerbogymnasiet

Etappvis skolrenovering

För Ljungby kommun genomförde Tage & Söner omfattande om- och tillbyggnad av Sunnerbogymnasiet i Ljungby. Uppdraget utfördes etappvis för minsta möjliga påverkan av undervisningen över tre års tid.

Stommen till de nybyggda delarna av skolan består av prefabricerad betong med tak av papp och råspont samt fribärande plåt. Arkitektur och inomhusmiljöer har ägnats särskild omsorg med hänsyn till skolans verksamhet och pedagogiska behov.

Stora anläggningsarbeten i kringmiljöer

Av den totala byggarean om 22 000 kvadratmeter utgjordes knappt hälften av nybyggnation. Förutom lokalrenoveringar och nybyggen utfördes arbeten i stor skala i anläggande av parkeringsplatser och uteytor kring skolhusen samt innergårdar.

Dessutom byggdes en kylkulvert mellan skolan och den bredvidliggande Sunnerbos ishall.


 

Kontaktperson:
Daniel Johansson

Tillbaka Skriv ut

FAKTA

KATEGORI:
Utveckling
ORT:
Ljungby
BESTÄLLARE:
Ljungby Kommun
ENTREPRENADFORM:
Samordnad generalentreprenad
BRUTTOAREA BTA:
ca 22.000
GPS (WGS84):
N 56° 50,464'
E 13° 57,436'
Bilder Karta Filer
Inga filer uppladdade.