Tage och söner

Lackarebäcksskolan redo för nya utmaningar

Efter tre år av inspirerande arbete på Lackarebäcksskolan har Tage & Söner nu fullbordat den om- och tillbyggnad som gör skolan redo att möta framtiden.

Från baracker till framtidsskola

Där det tidigare fanns en sliten och omodern barackskola från det tidiga 1970-talet står nu en modern framtidsskola. Ombyggnationen har pågått i etapper under drygt två års tid, där vi stegvis fokuserat på en del i taget så att skolans verksamhet så smärtfritt som möjligt har kunnat fortskrida.

Gott samarbete med personalen

Tack vare ett nära samarbete med skolans personal och ansvariga på kommunen har verksamheten flutit på bra under hela projekttiden. Den största enskilda satsningen i Mölndals stads historia är nu klar.
Både vi och Lackarebäcksskolans personal och elever är nöjda och stolta.

Hela människan ska utvecklas

Skolan har elever från förskoleklass till årskurs 6 och arbetar aktivt med barnens utveckling på flera områden. Intellektuellt, emotionellt och kreativt stimulerande uppgifter gör eleverna medvetna om sin hela potential och ger förutsättningar för att utveckla förmågor som är viktiga i dagens samhälle.

Med över 6000 kvadratmeter nya, ändamålsinriktade studiemiljöer finns alla förutsättningar att ta emot och inspirera de växande kullarna av barn som söker sig till Lackarebäcksskolan.

Vi tackar Mölndals stad för förtroendet att ha fått vara med och utveckla skolan mot nya mål och hoppas att de nya lokalerna ska fungera väl i skolans målsättning om utvecklande utbildning.
 

Kontaktperson:
Thomas Gustafsson

Tillbaka Skriv ut

FAKTA

KATEGORI:
Utveckling
ORT:
Mölndal
BESTÄLLARE:
Mölndals Stad
ENTREPRENADFORM:
Generalentreprenad
BRUTTOAREA BTA:
6200
GPS (WGS84):
N 57° 39,845'
E 12° 2,212'
Bilder Karta Filer
Inga filer uppladdade.